Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh thêm ngành du lịch

Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh thêm ngành du lịch

Trong những năm gần đây, du lịch được coi là thế mạnh, nền kinh tế mũi nhọn, đóng góp một phần không nhỏ vào nguồn doanh thu của nước nhà. Do là một ngành đang phát triển mạnh mẽ nên nhu cầu về nguồn nhân lực ngành du lịch đang thiếu một cách trầm trọng. Hiểu được nhu cầu của thị trường, mới đây trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố thông tin tuyển sinh thêm ngành du lịch trong năm 2018.

Theo trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tùng cho biết: Trường sẽ dành tới 30% chỉ tiêu cho ngành mới đó là ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trong năm 2018. Hình thức tuyển sinh của trường sẽ dựa vào kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia  chiếm 70% chỉ tiêu và 30% chỉ tiêu là dựa trên điều kiện xét tuyển vào học bạ.

Đại học văn hóa Tp.Hồ Chí Minh mở rộng thêm ngành du lịch

Đối với phương thức xét học bạ dựa trên điểm trung bình chung các môn học trong suốt 3 năm học tại trường Trung học Phổ thông theo từng tổ hợp xét tuyển đạt từ 5 trở lên. Riêng đối với những ngành xét tuyển môn năng khiếu, điểm môn năng khiếu đó cũng phải đạt từ 5 điểm trở lên.

Trường Đại học Văn hóa Tp Hồ Chí Minh dự kiến dành 30% chỉ tiêu cho ngành Du lịch

 

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tuyển 1.100 chỉ tiêu bậc Đại học, trong đó dự kiến sẽ dành ra 30% tương ứng với 300 chỉ tiêu cho ngành đào tạo mới đó là ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Ngành học mới này sẽ đào tạo theo 2 chuyên ngành khác nhau đó là ngành quản trị lữ hành ( xét tuyển theo tổ hợp môn: Toán, Địa lý, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Toán, Lịch sử, Tiếng Anh, ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh) và chuyên ngành Hướng dẫn du lịch với các tổ hợp như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, Toán, Lịch sử, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh)

Chỉ tiêu dự kiến từng ngành theo bảng sau:

STT Tên ngành, chuyên ngành Mã số tuyển sinh Tổ hợp môn xét tuyển Mã tổ hợp môn Chỉ tiêu xét tuyển
1 Thông tin tư viện 7320201 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh

 

 

C00

D01

D09

D155

80
2 Bảo tàng học 7320305 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh

 

 

C00

D01

D09

D155

70
3 Việt Nam học 7310630 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh

 

C00

D01

D09

D155

60
4 Kinh doanh xuất bản phẩm 7320402A Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh

 

C00

D01

D09

D155

100
5 Quản lý văn hóa 733042B Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh

 

C00

D01

D09

D155

280
6 Văn hóa học 7229040A Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh

 

C00

D01

D09

D155

210
7 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Chuyên ngành Quản trị lữ hành

7810103A Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh

 

C00

D01

D09

D155

 

 

 

 

 

 

300

 

 

8 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Chuyên ngành

Hướng dẫn du lịch

7810103B Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh

 

C00

D01

D09

D155

5/5 - (1 bình chọn)

germanembhanoi