Tìm hiểu tín chỉ Carbon là gì và định hướng lộ trình phát triển tín chỉ Carbon tại Việt Nam

Tìm hiểu tín chỉ Carbon là gì và định hướng lộ trình phát triển tín chỉ Carbon tại Việt Nam

Hiện nay trên toàn cầu có một vấn đề cần được quan tâm nhiều nhất chính là ô nhiễm môi trường. Từ đó tín chỉ Carbon được ra đời với mục đích lớn. Cùng tìm hiểu tín chỉ Carbon là gì và định hướng lộ trình phát triển tín chỉ Carbon tại Việt Nam qua bài viết dưới đây.

Tín chỉ Carbon là gì?

Đây là một loại công cụ kinh tế đã được dự tính khi phê duyệt nghị định thư Kyoto và giúp kiểm soát lượng khí thải carbon dioxide của các quốc gia thuộc nghị định thư này. Có thể nói, họ là quyền của một quốc gia phát thải khí nhà kính này. Mỗi tín chỉ carbon tương đương với một tấn carbon dioxide không còn được thải vào khí quyển nhờ việc giảm lượng khí này trong quá trình sản xuất hoặc do sự ra đời của các công nghệ mới.

Tin-chi-carbon-la-cong-cu-kinh-te
Tín chỉ Carbon là công cụ kinh tế

Xem ngay: tín chỉ là gì để biết các quy định chung

Và đó là công nghệ tiến bộ theo cách tối ưu hóa sản xuất bằng cách phát thải ngày càng ít khí gây ô nhiễm vào bầu khí quyển. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi việc đạt đến mức phát thải bằng không nếu không có sự hiện diện của năng lượng tái tạo. Bất cứ khi nào chúng được sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ có phát thải khí nhà kính.

Cách thức hoạt động của các khoản tín dụng các-bon

Các cơ chế này được thiết lập trong giao thức Kyoto có một quy trình khi được sử dụng. Hãy phân tích những cơ chế này là gì:

  • ERU, Bộ giảm phát thải (JI) hoặc URE: dùng để chỉ đơn vị giảm phát thải các khí này vào khí quyển. Mỗi đơn vị tương đương với một tấn carbon dioxide đã được ngừng thải vào khí quyển nhờ sự khởi động của một dự án ứng dụng chung giữa các quốc gia. Loại dự án này có thể được thành lập giữa một hoặc một số quốc gia để thực hiện các chính sách giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
  • CER, Giảm phát thải được chứng nhận (CDM) hoặc RCE: Đây là mức giảm phát thải được chứng nhận và đại diện cho một tấn carbon dioxide đã được ngừng thải ra và đã được tạo ra và được chứng nhận nhờ sử dụng một chương trình bao gồm một cơ chế phát triển sạch. Đây là nơi mà các công cụ khác nhau được sử dụng để giảm thiểu ô nhiễm nhờ sự kết hợp của các công nghệ mới.
  • RMU, Đơn vị Xóa bỏ (Trồng rừng & Trồng rừng) hoặc UDA: có tính đến đơn vị hấp thụ carbon dioxide theo khu vực. Cách một hệ sinh thái hấp thụ carbon dioxide là thông qua quá trình quang hợp. Để tăng tỷ lệ quang hợp của một nơi, các quá trình tái trồng rừng hoặc trồng rừng được thực hiện. Một cách để giảm lượng khí cacbonic thải vào khí quyển là giảm nạn phá rừng. Cần phải ghi nhớ rằng, càng có ít thực vật thì tốc độ quang hợp càng giảm. Một cách gián tiếp để giảm lượng khí nhà kính mà chúng ta thải ra là thúc đẩy số lượng thực vật có thể hấp thụ carbon dioxide này.

Tín chỉ carbon ở Việt Nam phát triển như thế nào trong thời gian tới

Trong đó, Nghị định quy định cụ thể lộ trình phát triển, thời điểm triển khai thị trường carbon trong nước.

Viet-nam-xay-dung-quy-che-van-hanh-san-giao-dich-tin-chi-carbon
Việt Nam xây dựng quy chế vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon

Click ngay: 1 học kỳ bao nhiêu tín chỉ để biết thông tin chính xác

Cụ thể, giai đoạn đến hết năm 2027

+ Xây dựng quy định quản lý tín chỉ carbon, hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon; xây dựng quy chế vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon.

+ Triển khai thí điểm cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon trong các lĩnh vực tiềm năng và hướng dẫn thực hiện cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon trong nước và quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

+ Thành lập và tổ chức vận hành thí điểm sàn giao dịch tín chỉ carbon kể từ năm 2025.

+ Triển khai các hoạt động tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về phát triển thị trường carbon.

Giai đoạn từ năm 2028

+ Tổ chức vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon chính thức trong năm 2028.

+ Quy định các hoạt động kết nối, trao đổi tín chỉ carbon trong nước với thị trường carbon khu vực và thế giới.

Trên đây là tín chỉ Carbon là gì và định hướng lộ trình phát triển tín chỉ Carbon tại Việt Nam. Hy vọng bài viết của chúng tôi đã cung cấp cho bạn nhiều thông tin.

Rate this post

Nga