Tìm hiểu tín chỉ là gì và 1 học kỳ bao nhiêu tín chỉ theo quy định chung

Tìm hiểu tín chỉ là gì và 1 học kỳ bao nhiêu tín chỉ theo quy định chung

Tín chỉ là cụm từ khá quen thuộc đối với các bạn sinh viên khi theo học ở các trường Đại học. Tuy nhiên tín chỉ là gì và 1 học kỳ bao nhiêu tín chỉ theo quy định chung thì không phải ai cũng biết. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thông qua bài viết sau.

Tín chỉ là gì?
Tín chỉ là được coi là một đơn vị dùng để đo lường mức độ học tập của một hệ thống ECTS. 1 tín chỉ sẽ được quy định:
Tương đương 15 tiết học lý thuyết,
Cùng 30 tiết thực hành và thí nghiệm
Hay là thảo luận, bằng đúng 60 giờ thực tập tại các cơ sở
Hay là bằng 45 giờ sinh viên làm tiểu luận, làm bài tập lớn, đồ án Hay là khoá luận tốt nghiệp.

Sinh-vien-hoc-theo-tin-chi
Sinh viên học theo tín chỉ

Xem ngay: 1 học kỳ Đại học bao nhiêu tháng để biết thông tin chính xác

Điều này đồng nghĩa với việc sinh viên tiếp thu được một tín chỉ thì phải phải dành ít nhất là 30 giờ chuẩn bị ngoài giờ lên lớp. Hiện nay có khoảng hơn 60 định nghĩa về tín chỉ. Có định nghĩa coi trọng khía cạnh định tính, có định nghĩa coi trọng khía cạnh định lượng, có định nghĩa nhấn mạnh vào chuẩn đầu ra của sinh viên, có định nghĩa lại nhấn mạnh vào các mục tiêu của một chương trình học.
Tín chỉ học tập là một đại lượng đo toàn bộ thời gian bắt buộc của một người học bình thường để học một môn học cụ thể, bao gồm thời gian lên lớp.
Thời gian ở trong phòng thí nghiệm, thực tập hoặc các phần việc khác đã được quy định ở thời khóa biểu; và thời gian dành cho đọc sách, nghiên cứu, giải quyết vấn đề, viết hoặc chuẩn bị bài…
Đối với các môn học ở studio hay phòng thí nghiệm, ít nhất là 2 giờ trong một tuần (với 1 giờ chuẩn bị).
Đối với các môn tự học, ít nhất là 3 giờ làm việc trong một tuần.
Đối với các môn học lý thuyết một tín chỉ là một giờ lên lớp (với hai giờ chuẩn bị bài) trong một tuần và kéo dài trong một học kỳ 15 tuần.

1 học kỳ bao nhiêu tín chỉ
Không có bất kì một quy định nào của Bộ GD&ĐT về việc 1 năm đại học có bao nhiêu tín chỉ cho mỗi sinh viên, nhưng theo khối lượng kiến thức và trương trình học của các trường thì trung bình sinh viên 1 năm đại học đăng ký 30 tín chỉ cho mỗi kỳ học.
Không những thế, trong mỗi năm học, sẽ có thêm 1 kỳ học hè để sinh viên có thể học vợt tín chỉ hoặc học lại nếu có thành tích không tốt.
Việc sinh viên đăng ký tín chỉ vào kì nghỉ hè cũng không bắt buộc như ở số trường. Ví dụ trường Đại học Tài Chính Marketing thì các bạn sinh viên có thể đăng ký tối đa là 5 môn, tối đa 14 tín chỉ, đối với những mốn năng khiếu hoặc thể chất thì chỉ 1 tín mà thôi. Các chính như chuyên ngành hoặc là đại cương thì có thể đăng ký từ 2 tín chỉ trở lên. Thông thường đối với kì học hè thì sẽ học 2 buổi/tuần.

Quy định đăng ký học tín chỉ của Bộ GD&ĐT

Moi-hoc-ky-sinh-vien-dang-ky-14-tin-chi

Mỗi học kỳ sinh viên đăng ký 14 tín chỉ

Click ngay: cách học thuộc từ vựng tiếng anh hiệu quả để biết cách học thuộc nhanh

Hiện nay, có hai phương thức giảng dạy tại các trường đại học: phương thức học theo tín chỉ và phương thức học theo niên chế.
Đào tạo theo niên chế là đào tạo theo năm học, mỗi chương trình đào tạo của một ngành học được quy định đào tạo trong một số năm nhất định.
Đào tạo theo tín chỉ không tổ chức theo năm học mà theo học kỳ. Một năm học có thể tổ chức đào tạo từ 2-3 học kỳ, mỗi chương trình đào tạo của một ngành học nhất định không tính theo năm mà tính theo sự tích lũy kiến thức của sinh viên, sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho một ngành học thì được cấp bằng tốt nghiệp đại học, được ra trường.
Hiện tại đa phần các trường hiện nay thay đổi theo xu hướng đào tạo theo tín chỉ, lấy người học làm trung tâm.
Theo ban hành chuẩn của Bộ GD&ĐT, khối lượng tối thiểu mà học sinh được đăng kí trong 1 kì học như sau:
Số tín chỉ đăng ký học tối thiểu, tối đa cho mỗi học kỳ chính do từng chương trình quy định nhưng không ít hơn 14 (trừ học kỳ cuối khóa học) và không vượt quá 25, mỗi học kỳ hè không vượt quá 12.
• Đăng ký 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, đối với những sinh viên được xếp hạng học lực bình thường.
• Đăng ký 10 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, đối với những sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu.
• Không quy định khối lượng học tập tối thiểu đối với sinh viên ở học kỳ phụ.
Trên đây là tín chỉ là gì và 1 học kỳ bao nhiêu tín chỉ theo quy định chung. Hy vọng bài viết của chúng tôi đã cung cấp cho bạn nhiều thông tin.

Rate this post

Nga