a là gì trong vật lý là gì? Công thức và bài tập

a là gì trong vật lý là gì? Công thức và bài tập

Trong vật lý có rất nhiều chữ cái ký hiệu trong các công thức, ký hiệu a trong vật lý là gì? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp những thắc mắc về a trong vật lý và các bài tập liên quan.

Ký hiệu a trong vật lý là gì?

a trong Vật lý là đại lượng gia tốc được quy ước ký hiệu là “a”. Gia tốc là đại lượng vật lý đặc trưng cho sự thay đổi của vận tốc theo thời gian. Nó là một trong những đại lượng cơ bản dùng để mô tả chuyển động.

Gia tốc có đơn vị là m/s² (mét trên giây bình phương, nghĩa là m/s mỗi giây).

Ký hiệu a trong vật lý là gì?
Ký hiệu a trong vật lý là gì?

Tìm hiểu thêm: v trong vật lý là gì?

Một số loại gia tốc thường được gặp:

 • Gia tốc tức thời.
 • Gia tốc trung bình.
 • Gia tốc pháp tuyến.
 • Gia tốc tiếp tuyến.
 • Gia tốc toàn phần.
 • Gia tốc trọng trường.

Công thức tính gia tốc a

Công thức tính gia tốc a:

atb = (v – v0) / (t – t0) = Δv / Δt

Trong đó:

 • a là gia tốc đơn vị m/s2.
 • Δv là độ thay đổi của vận tốc.
 • v là vận tốc tức thời tại một thời điểm t.
 • v0 là vận tốc tại tại thời điểm t0.
 • Δt là thời gian cần để có được sự thay đổi đó.

Bài tập về ký hiệu a trong vật lý

Câu 1. Vật chuyển động theo chiều Dương của trục Ox với vận tốc v không đổi. Thì

A. vận tốc của vật luôn có giá tri (+).

B. tọa độ luôn trùng với quãng đường.

C. vận tốc của vật luôn có giá trị (+).

D. tọa độ và vận tốc của vật luôn có giá trị (+).

Đáp án: C. vận tốc của vật luôn có giá trị (+).

Câu 2: Một ô tô đang đi với v = 63 km/h bỗng người lái xe thấy có ổ gà trước mắt cách xe 82 m. Người ấy phanh gấp và xe đến ổ gà thì dừng lại. Tính gia tốc và thời gian hãm phanh.

Đáp án: 

Ta có v0 = 63 / 3,6 = 17,5 m/s

Áp dụng công thức  v mũ 2 – v0 mũ 2 = 2.a.S

⇒a = v mũ 2−v0 mũ 2 = 2aS = -1,8673 (m/s2)

Mà a = (v−v0) /t ⇒ t = (v−v0)/a = 9,371 (s)

Câu 3: Một ô tô tăng tốc từ 54km/h lên 27m/s trong khoảng thời gian đó ô tô chuyển động được quãng đường 80m. Tính khoảng thời gian tăng tốc và gia tốc của ô tô.

Đáp án: 

s = 80m, vo = 54km/h = 15m/s, v = 27m/s
v2 – vo2 = 2as ⇒ a = 3,15m/s2
v = vo + at ⇒ t = 3,8s

Bài tập ký hiệu a trong vật lý
Bài tập ký hiệu a trong vật lý

Xem thêm: u trong vật lý là gì?

Câu 4: Một electron đang chuyển động với vận tốc 5.105m/s được gia tốc đến vận tốc 5,4.105m/s. Tính thời gian và quãng đường electron bay được trong khi gia tốc, biết độ lớn của gia tốc là 8.104m/s2

Đáp án: 

vo = 5.105(m/s); a = 8.104m/s2; v = 5,4.105m/s
v – vo = at ⇒ t = 0,5 s
v2 – vo2 = 2as ⇒ s = 26.104 m

Câu 5: Một ô tô A chạy đều trên một đường thẳng với vận tốc 40 km/h. Một ô tô B đuổi theo ô tô A với vận tốc 60 km/h. Xác định vận tốc của ô tô B đối với ô tô A và của ô tô A đối với ô tô B.

Đáp án: 

 • Chọn chiều dương là chiều chuyển động của 2 xe
  • vAD: vận tốc của xe A đối với đất.
  • vBD: vận tốc của xe B đối với đất.
  • vAB: vận tốc của xe B đối với xe A.
 • Theo công thức cộng vận tốc thì vận tốc của xe A đối với xe B là:
  • vAB = vAD + vDB hoặc vAB = vAD – vBD
 • Do hai xe chuyển động cùng chiều nên: vAB = 40 – 60 = -20(km/h) → hướng ngược chiều dương.

⇒ vBA = 20(km/h) và vBA hướng theo chiều dương.

 

Các ký hiệu Vật lý thường gặp

Ngoài việc tìm hiểu a là gì trong Vật lý, GiaiNgo còn cho bạn biết thêm một số ký hiệu Vật lý thường gặp như sau:

 • F = kí hiệu trọng lượng, đo bằng Newton, N.
 • m = kí hiệu khối lượng, tính bằng kilogam, kg.
 • g = kí hiệu gia tốc trọng trường, có đơn vị là m/s2.
 • m = khối lượng, có đơn vị là Kilôgam (Kg).
 • t = thời gian, có đơn vị là Giây.
 • d = khoảng cách, có đơn vị là Mét (m).
 • α = Gia tốc góc, có đơn vị là radian trên giây bình phương (rad /s2).
 • P = Công suất, có đơn vị là Watt (W).
 • q, Q = Điện tích, có đơn vị là Cu lông (C).
 • R = Điện trở, có đơn vị là Ohms (Ω).
 • D = Khối lượng riêng, có đơn vị là kg /m3.
 • P = Áp suất, có đơn vị là Pascal (Pa).

Trên đây là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ tới bạn đọc về ký hiệu a trong vật lý. Hy vọng đã cung cấp được cho bạn đọc những thông tin hữu ích.

Rate this post

germanembhanoi