Năm nay, mỗi thí sinh chỉ có một giấy chứng nhận kết quả

Năm nay, mỗi thí sinh chỉ có một giấy chứng nhận kết quả

Nếu như năm 2015 để đăng ký hồ sơ xét tuyển vào một trường thì thí sinh phải gửi một bộ hồ sơ trong đó có giấy chứng nhận kết quả của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia bản gốc có dấu đỏ của trường đại học chủ trì cụm thi nhưng năm 2016 muốn đăng ký xét tuyển buộc thí sinh phải sử dụng bản in hoặc bản mềm trên máy tính phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Bộ giáo dục và đào tạo ) rồi điền đầy đủ thông tin.

Quá thời hạn này ( tính ngày theo dấu bưu điện nếu nộp qua đường bưu điện ) đối với những thí sinh không nộp giấy chứng nhận kết quả thi cho trường đại học thì xem như từ chối nhập học.

Trường hợp thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường theo từng nhóm thì phải điền đầy đủ thông tin vào mẫu phiếu theo đúng quy định của các nhóm trường.

  Năm nay, mỗi thí sinh chỉ có một giấy chứng nhận kết quả

Có một số lưu ý đó là các thí sinh có thể sử dụng số ngành tối đa được phép của từng đợt xét tuyển ( 4 ngành trong đợt 1 và thêm 6 ngành bổ sung trong đợt 2 ) để đăng ký xét tuyển vào nhiều trường trong ngóm và được sắp xếp các ngành đã đăng ký theo thứ tự ưu tiên.

Ví dụ nhưng trong đợt 1 các thí sinh có thể đnăg ký xét tuyển vào 4 trường khác nhau trong nhóm nếu mỗi trường đăng ký 1 ngành hoặc là đăng ký 1 ngành của 3 trường khác nhau trong nhóm, hay nếu đăng ký 2 ngành vào 1 trường và 2 ngành còn lại vào 2 trường khác thì hợp lệ.

Thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào 2 trường trở lên trong nhóm ở đợt I hoặc 3 trường trở lên trong nhóm ở đợt xét tuyển bổ sung thì không được đăng ký xét tuyển vào các trường ngoài nhóm.

Đối với thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào 2 trường trở lên trong nhóm trong đợt 1 hoặc đăng kỹ 3 trường trở lên trương nhóm ở đợt xét tuyển bổ sung thì không được đăng ký xét tuyển vào các trường ngoài nhóm nữa.

Còn với những thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng trong khi thí sinh đó nằm trong diện được tuyển thẳng, các điều kiện để tuyển thẳng nằm trong quy định của quy chế thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì cần chọn mục ưu tiên xét tuyển và điền vào các thông tin bổ sinh trên phiếu đăng ký xét tuyển.

Trong thời hạn quy định của mỗi đợt xét tuyển, thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển và phí dự tuyển qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên hoặc bằng phương thức trực tuyến (online) hay theo phương thức khác do trường quy định của mỗi đợt xét tuyển, đều hợp lệ và có giá trị xét tuyển như nhau.

Trong thời hạn quy định của mỗi đợt xét tuyển các thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển và phí dự tuyển chuyển qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, hoặc hình thức chuyển phát ưu tiên bằng phương tiện trực tuyến như online hoặc theo các phương thức khác nhau tùy theo quy định của mỗi đợt xét tuyển và đều hợp lệ thì có giá trị xét tuyển như nhau.

Năm 2018, khi trúng tuyển, thí sinh phải nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học qua đường bưu điện hoặc phương thức khác do trường quy định.

5/5 - (1 bình chọn)

germanembhanoi