Home Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ
Nếu Quý Vị muốn liên hệ với Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, đề nghị Quý Vị gửi thư điện tử cho chúng tôi theo địa chỉ:germanemb.hanoi@fpt.vn
Quý Vị nhớ thông báo địa chỉ của mình cho chúng tôi, nếu Quý Vị muốn xin các tài liệu thông tin.