Home Câu Chuyện Cuộc Sống Bộ Giáo dục sẽ vẫn giới thiệu đề thi tham khảo vào...

Bộ Giáo dục sẽ vẫn giới thiệu đề thi tham khảo vào cuối tháng 01/2018

674
0
SHARE

Đây là hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2017-2018 và ôn thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

Như định kỳ hằng năm Bộ giáo dục và đào tạo sẽ gửi các đề thi thử cho kỳ thi  trung học phổ thông toàn quốc cho các trường, từ đó các trường sẽ sử dụng cho các em thi thử nhằm đánh giá lại kiến thức của mình để biết cần phải bổ sung ở đâu và cần phải ôn tập như thế nào để đạt được kết quả tốt nhất cho kỳ thi.

Theo đó, Bộ Giáo dục và đào tạo đã có công văn yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức tốt hoạt động dạy và học, kết hợp kiểm tra và đánh giá, trong nă học theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trong nă học 2017 – 2018 đối với giáo dục trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Hoàn thành chương trình giáo dục phù hợp với khung kế hoạch, thời gian năm học, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng răng cường kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh, nghiêm cấm việc cắt xén chương trình, hoặc cố ý làm tăng chương trình để dạy thêm học thêm.

      Bộ Giáo Dục vẫn sẽ gửi đề thi tham khảo vào 1/2018

Chỉ đạo thực hiện việc đánh giá và xếp loại từng học sinh theo từng kỳ học và cả năm học theo đúng quy định của bộ giáo dục và đào tạo, và có sự chỉ đạo sát sao của sở giáo dục từng địa phương. Thực hiện tốt phần quản lý và xếp loại kết quả học tập của học sinh qua số điểm điện tử và học bạ điện tử.

Đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nội dung ôn tập cho kỳ thi quốc gia năm 2018 bao gồm cả nội dung của lớp 11 và lớp 12 trung học phổ thông, trong đó kiến thức đề thi sẽ chủ yếu nằm ở chương trình lớp 12.

Trong việc triển khai kỳ thi THPT quốc gia thì bộ giáo dục và đào tạo cho biết rằng sẽ đưa ra các đề thi tham khảo vào thời gian cuối tháng 01/2018 để tạo điều kiện tối đa để cho học sinh và giáo viên có thể tham khảo và làm quen dần với định dạng của các đề thi trong quá trình dạy học và ôn tập phục vụ cho kỳ thi quốc gia năm 2018

Bộ cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập năm 2018 phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng, không gây quá tải, đảm bảo sức khỏe của học sinh.

Đồng thời bộ giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch dạy học và ôn tập cho kỳ thi trung học phổ thông 2018 với các tiêu chí phù hợp với từng trường và từng nhóm đối tượng, không gây quá tải, hay áp lực quá lớn lên các em học sinh, đảm bảo được sức khỏe và tâm lý tốt nhất cho các em trước khi bước vào kỳ thi.

Tổ chức ôn tập cho những học sinh đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông nhưng chưa tốt nghiệp có nguyện vọng ôn tập phù hợp với điều kiện thực tế.

Tổ chức ôn tập cho các thí sinh đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông nhưng chưa tốt nghiệp nhưng có nguyện vọng ôn tập phù hợp với thực tế điều kiện để các em được dự thi công bằng như các bạn khác.

Trước đó, vào tháng 10/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, các nhà trường và học sinh sử dụng tài liệu hướng dẫn này kết hợp với các đề thi minh họa, đề thi thử nghiệm, đề thi tham khảo và đề thi chính thức của Kỳ thi quốc gia năm 2017 làm tài liệu tham khảo để dạy học và ôn tập trong năm học 2017-2018; không cần có thêm đề thi minh họa mới.